Home » Control extern de calitate » Pregătirea laboratorului

Control extern de calitate Pregătirea laboratorului

featimg2

1. Materiale necesare

 • Aparatură: analizor automat sau semiautomat specific fiecărui program de control extern de calitate la care participă laboratorul
 • pipete automate etalonate
 • consumabile aparatura noi
 • apă distilată (bidistilată)
 • reactivii folosiţi pentru determinarea parametrilor înscrişi în program
 • materiale de calibrare şi control intern
 • prospectele reactivilor şi ale materialelor de calibrare şi control intern

 

2. Pregătirea aparaturii

Calibrare:

 • se efectuează calibrările pentru fiecare parametru respectând termenele recomandate de producătorii reactivilor
 • verificarea corectitudinii calibrării se face prin utilizare de produse de control intern, pe două sau trei nivele, cu valori predeterminate ale analiţilor

Produsele de control intern utilizate trebuie sa fie materiale de control cu certificate de calitate, să aiba valori predeterminate ale analiţilor cu limite ce definesc variaţia aşteptată, să aibă nivel de concentraţie normal şi patologic, să aiba o bună stabilitate în timp.

Materialele de control se testează zilnic în condiţii identice cu probele de pacient astfel încât validarea rezultatelor pacienţilor şi a materialelor destinate controlului extern de calitate să se facă după interpretarea rezultatelor controlului intern.

În cazul în care analiza rezultatelor controlului intern evidenţiază situaţii “out-of control”:

 • se întrerupe elaborarea materialelor destinate controlului extern de calitate şi a probelor pacienţilor
 • se identifică cauzele erorilor apărute
 • se remediază sursa erorilor
 • se reia controlul intern

După ce toţi paşii de mai sus au fost parcurşi şi problema s-a remediat (rezultatele controlului intern sunt în parametrii recomandaţi) se poate relua lucrul pentru controlul extern de calitate.

 

3. Pregătirea reactivilor

 • Este de preferat să se utilizeze flacoane proaspăt desfăcute din reactivii ce urmează a fi folosiţi.

* Se vor respecta cu stricteţe termenul de valabilitate al reactivilor inscris pe etichetă şi termenele de stabilitate ale reactivilor după reconstituire sau deschiderea flaconului (specificate în fiecare prospect).

 

4. Pregătirea probelor

Probele furnizate spre testare, se pot prezenta fie sub formă lichidă, gata de lucru, fie sub forma liofilizată, urmând a fi reconstituite de fiecare laborator în parte.

Pentru probele gata de lucru:

 • se aduce proba la temperatura camerei

Pentru probele ce trebuiesc reconstituite:

 • se aduce proba la temperatura camerei
 • se reconstituie proba exact cum este specificat in formularul anexat fiecarei probe