Home » Scheme intercomparare » Imunologie » Proteine speciale

Scheme intercomparare Proteine speciale

Proteine speciale

Imunologie

Analytes

Proteina totala, CRP, ASLO, FR, C3, C4, IgA, IgG, IgM, IgE, Alfa 1- Antitripsina, Alfa 2 – Macroglobulina, Beta 2 – Microglobulina, Haptoglobina, Transferina, Albumina, Prealbumina, Ceruloplasmina, Feritina.

Test rapid: IgE

Aglutinare: CRP, ASLO, FR

Availability

DDPS 04-04-01
4 livrări
1 nivel
DDPS 08-04-02
4 livrări
2 niveluri
DDPS 06-06-01
6 livrări
1 nivel
DDPS 12-06-02
6 livrări
2 niveluri
DDPS 12-12-01
12 livrări
1 nivel
DDPS 24-12-02
12 livrări
2 niveluri
DDPS 04-04-01 4 livrări
1 nivel
DDPS 08-04-02 4 livrări
2 niveluri
DDPS 06-06-01 6 livrări
1 nivel
DDPS 12-06-02 6 livrări
2 niveluri
DDPS 12-12-01 12 livrări
1 nivel
DDPS 24-12-02 12 livrări
2 niveluri
Produse comandate: 0